Bitcoin oficjalnym środkiem płatniczym w Japonii

ulica w Tokyo

Nie chciałem pisać o tym wczoraj, bo pierwszy kwietnia to kiepski dzień na takie wiadomości, ale 1 kwietnia 2017 w Japonii weszła w życie ustawa oficjalnie uznająca Bitcoin za środek płatniczy. Nie, nie oznacza to że można teraz w całej Japonii płacić w sklepach bitcoinami. Ale zdecydowanie otwiera drzwi do szerszej adopcji Bitcoina do obsługi wszelkich transakcji w tym kraju. Przykładowo jeżeli jakiś sklep zdecyduje się wprowadzić płatności za pomocą bitcoinów, to będzie mu to łatwiej obsłużyć prawnie i księgowo.

Uznanie Bitcoina na środek płatniczy ma też drugą stronę – od teraz wszystkie giełdy Bitcoin w tym kraju podlegają wymagającym regulacjom – konieczna jest m.in. rejestracja w rządowym rejestrze, spełnienie wymagań kapitałowych (min. 10 milionów yenów kapitału zakładowego), wprowadzenie wewnętrznych procedur i szkoleń dla pracowników. Wymagane też będzie przeprowadzanie corocznych audytów przez uprawniony, zewnętrzny podmiot (certyfikowanego księgowego lub firmę audytorską).

Ponadto 27 marca 2017 uchwalono zmianę w prawie podatkowym, dzięki której Bitcoin (i inne cyfrowe waluty) nie będą już objęte obowiązującym w tym kraju podatkiem konsumpcyjnym. Podatek ten podobny jest nieco do amerykańskiego podatku od sprzedaży i jest naliczany od wszystkich transakcji sprzedaży produktów i usług. Aktualnie wynosi on 8%, ale w 2019 roku wzrośnie do 10%.

Nie oznacza to, że zyski z obrotu bitcoinami będą w Japonii nieopodatkowane – podlegać będą teraz podatkowi od zysków kapitałowych.

Prawne uregulowanie Bitcoina w Japonii na pewno pomoże w budowaniu zaufania i zwiększy bezpieczeństwo, ale z drugiej strony znacznie zwiększy próg wejścia dla np. zainteresowanych uruchomieniem nowej giełdy Bitcoin w tym kraju. Istotnie skomplikuje też działalność istniejących giełd oraz zwiększy ich koszty. Jednak jest to niezbędne, aby Bitcoin stał się pełnoprawnym składnikiem rynków finansowych.

0 komentarze… dodaj komentarz

Leave a Comment